Історія економіки

Схожі статті :

Популярні записи

 • Поняття еластичності

  Крутизна кривої попиту на різні товари неоднакова. У одних вона знижується круто у інших – опускається порівняно плавно.

  Поняття "еластичності попиту" – відношення динаміки попиту до динаміки цін – ввів в практику економічногот аналізу Маршал.

  Кожний товар характеризується своєю кривою попиту. Попит на пшеницю мало еластичний:сильне зниження цін не викличе різкого спаду попиту. Попит на фрукти, рибу досить еластичний:всяке зниження цін на ці продукти викличе збільшення попиту.

  У Маршала граничною ціною попиту є ціна, за яку було придбано останній куплений товар.

  В теорію ціноутворення Маршал ввів фактор часу. Корисність і попит мають вирішальну роль в короткостроковому періоді. Реальні видатки виробництва мають вирішальну роль в довгостроковому періоді. Якщо виробник не покриває видатки, то це буде викликати скорочення виробництва до тих пір поки, не встановиться рівновага.

  "Два леза ножиць"

  Маршал запропонував використовувати поняття врівноваженої ціни. Коли "ціна попиту дорівнює ціні пропозиції, обєм виробництва на виявляє тенденції ні до збільшення, ні до зниження; спостерігається рівновага."

  Підхід Маршала до трактування ціни та проблемі ціноутворення спирається як на теорію виробничих видатків, так іна положення австрійської школи рпо граничну корисність. Він писав: "Принцип видатків виробництва і принцип граничної кориснрсті без сумніву є складовими частинами одного загального закону попиту іпропозиції;кожний з них можна порівняти з одним із лез ножиць."

  Керівництво по поведінці в практичному житті.

  Пояснення, чому модель попиту і пропозиції, на основі якої формуються ціни, протягом цілого століття складає ядро теорії політичної економії, Маршал відмічав: " Це не тому, що модель точно відображає дійсність, а тому, що вона просто і впевнено призводить до ясних і однозначних висновків. Ці висновки можуть застосовуватись для аналізу різноманітних проблем. Данна модель від картини сучасності, але воно в простій формі змальовує деякі з діючих в господарстві сил і тим самим відображує важливі аспекти реального життя."

  Маршал є засновником кембріджської школи, але його вплив виходить далеко за її рамки. По суті, він поклав початок досить широкому та авторитетному напрямку в економічній науці.

  На його концепцію, методологію, термінологію спираються єкономісти, які представляють неокласичну школу, прихильники "економікса".