Історія економіки

Схожі статті :

Популярні записи

 • Кампанелла

  "Утопія" Мора була не першою книгою такого типу, але і не останньою. У древній Греції Гесіод у "Працях і днях", розташовує свою утопі в далекому минулому, у Золотому столітті. Біблія також розташовує її в минулому – у садах Едему. Грецький автор Евхемер теж писав про утопічний острів у своїй "Священній історії".

  У середні століття під впливом християнства утопічна література в Європі зникає. Увага приділялася життю після смерті, царству Божому.

  У 1602 році Кампанелла друкує "Місто Сонця". Хоча якоюсь мірою його можна назвати імітацією "Утопії", треба сказати, що Місто Сонця Кампанелли зовсім відмінне від Утопії, там діють інші закони, він і побудований по-іншому.

  Кінець 15 ст. знаменував собою настання нового часу. Тенденції економічного розвитку цього періоду обумовили початок процесу первісного нагромадження капіталу. В Англії й інших найбільш розвинутих країнах Європи зароджуються нові суспільні відносини – капіталістичні, з'являються нові класи, формуються нації, підсилюється централізація державної влади, що підготовляє перетворення станово-представницьких монархій в абсолютистські. З особливою силою виявляються нові віяння в ідеології, що стає тією першою ареною, де розпалюється битва проти феодалізму, духовного поневолення людини католицькою церквою, проти схоластики і марновірства.

  В Італії вже в 14-15 ст., а в інших країнах Європи з кінця 15 – початку 16 століття настає епоха Відродження – розгортається рух, що йшов під прапором "ренесансу" античної культури. Приблизно в той же час з'являються ідеологічні течії гуманізму і реформації церкви. Кожне з них мало свою форму прояву і гамою суспільно-політичних ідей.

  Якщо відношення "Міста Сонця" до "християнського гуманізму" є досить ясним, то питання про відношення його до так званого "цивільного гуманізму" вимагає дуже серйозного дослідження. Не викликає сумнівів, що ряд рис "цивільного гуманізму" одержав подальший розвиток в утопії Кампанелли, тим важливіше підкреслити існуюче розходження. "Цивільні гуманісти" були, як правило, стурбовані лише одним: як реформувати існуюче суспільство і домогтися його поліпшення, не прибігаючи до корінного зламу сформованих суспільних відносин. Навіть ті з них, хто бачив слабість держави в різкому соціальному розшаруванні його громадян, пропонуючи згладити майнову нерівність, не замірялися на святу святих – на сам принцип приватної власності.

  Таким чином, Кампанеллу важко віднести прямо до якої-небудь течії. Зазвичай дослідники називають роботи Мора і Кампанелли такими, що належать до утопічного соціалізму, причому деякі дослідники вважають авторів родоначальниками соціалізму взагалі.

  "Місто Сонця" Кампанелли

  "Місто Сонця" Кампанелли займає в історії соціальних ідей значне місце. Вплив цієї книги в XVII і XVIII століттях великий. Вона викликала цілий ряд наслідувань і переспівів. Як джерело утопічних ідей "Місто Сонця" повинне бути поставлене поруч з "Утопією" Томаса Мора.

  Літературне оформлення "Міста Сонця" дуже примітивне. Запозичавши в античних авторів і авторів епохи Відродження форму діалогу, Кампанелла не зміг цієї форми належним чином використати. У сутності ми маємо перед собою не діалог, а суцільну розповідь від першої особи, в якій украплені беззмістовні репліки співрозмовника, що виправдовуються, і то не в всіх випадках, необхідністю перейти до нової теми розповіді. Нічого істотного вони в розповідь не вносять, і від їх виключення розповідь нічого не втрачає. Взята сама по собі розповідь побудована не оригінально і мало цікава. Вона відповідає сталому трафарету: мандрівник попадає в невідому, знову відкриту країну, де і знаходить досконалі суспільні порядки. На противагу Мора, Кампанелла не зміг внести в цей трафарет ні однієї живої риси. Нарешті, стиль розповіді – сухий, абстрактний і позбавлений яскравих образів і формулювань. Потягнути читача як літературний твір "Місто Сонця" не може.

  Його успіхи були обумовлені іншими його якостями. Ні літературний талант автора, а формульовані їм з великою чіткістю принципи залучали до "Міста Сонця" інтерес і викликали його широке поширення у всіх країнах Західної Європи – можна сказати, всупереч його формі. Повна відсутність приватної власності, загальна обов'язкова праця, визнана усіма справою почесною, громадська організація виробництва і розподілу, трудове виховання громадян – такий основний комплекс соціальних ідей Кампанелли. Саме ці ідеї і дозволили "Місту Сонця" пережити три сторіччя, знаходячи для нього читачів і шанувальників. Необхідно ще раз підкреслити, що в розкритті цих положень – крім трудового виховання – Кампанелла дає мало конкретного й оригінального.

  Економічні погляди в "Місті Сонця"

  Кампанелла посилався на становище, що склалося в Калабрії, на гніт податків і занепад селян, на розбрати в містах, на набіги турків і місцевих бандитів. Вимагання багатих торговців і лихварів приведуть до голоду і запустіння. "Голод, - писав Кампанелла в "Міркуваннях про збільшення доходів Неаполітанського королівства", - походить від торгівлі, тому що купці і могутні лихварі скуповують на корені весь хліб і тримають його, поки не доведуть народ до голоду, а потім продають по потрійний ціні так що країна стає безлюдною, тому що одні біжать з королівства, інші ж помирають від такої мерзенної їжі....".

  Головна ж причина всіх нещасть – соціальна нерівність, існування багатства й убогості. Панування в суспільстві соціальної нерівності, приватного інтересу породжує нічим не стримувана себелюбність, індивідуалізм, зневага до інтересів інших людей, суспільства в цілому.

  Розумний пристрій Сонячного Граду є не що інше, як вираження розумності і відповідності природі того соціального ладу, що встановлений у державі соляріїв: "у них усе загальне", у Місті Сонця скасована приватна власність – основа соціальної нерівності: "Громада робить всіх одночасно і багатими і разом з тим бідними: багатими – тому, що в них є всі, бідними – тому, що в них немає ніякої власності; і тому не вони служать речам, а речі служать їм".

  Виводячи приватну власність з моногамної родини ("власність утвориться в нас і підтримується тим, що ми маємо кожний своє окреме житло і власні дружини і дітей"), Кампанелла в спільності дружин бачив єдино можливу передумову знищення приватної власності. Спільність дружин служить не тільки підтримці спільності володінь, але і "науковому" ("відповідно до правил філософії") державному контролю за дітонародженням. Цей контроль здійснюється відповідно до біологічних і астрологічних теорій Кампанелли. Саме цим прагненням додати "науковий" характер відтворенню людського роду в ідеальному суспільстві, а не одними запозиченнями з літературних джерел варто пояснювати введення спільності дружин у його соціальну програму.

  Тим же раціональним принципам лягло в Місті Сонця і виховання та навчання дітей. Загальному неуцтву народу в сучасному йому суспільстві Кампанелла протиставляє турботу держави про освіту. Вивчивши природні і відвернені науки, "постійно і ретельно займаючись обговоренням і спорами", юнаки і дівчини "одержують посади в області тих наук і ремесел, у яких вони процвітали більше всього".