Історія економіки

Схожі статті :

Популярні записи

 • Відношення до праці

  Загальна участь у праці - найважливіша риса суспільного ладу Міста Сонця. Солярії "того вважвють за достойнішого, хто вивчив найбільше мистецтв і ремесел і хто вміє застосовувати їх з великим знанням справи".

  Ніяка праця не є ганебною в суспільстві соляріїв, "ніхто не вважає для себе принизливим прислужувати за столом чи на кухні, ходити за хворими і т. д. Всяку службу називають вони навчанням... Тому кожен, на яку би службу ні був він призначений, виконує її як найпочеснішу". "Найважчі ремесла, наприклад, ковальське чи будівельне, вважаються в них і найпохвальнішими, і ніхто не ухиляється від заняття ними, тим більше що нахил до них виявляється від народження, а завдяки такому розпорядку робіт всякий займається не шкідливою для нього працею, а, навпаки, що розвиває його сили".

  Праця реабілітується: вона перестає бути долею пригноблених. А участь у праці усіх забезпечує можливість різко скоротити робітничий день і позбавити працюючого від надмірної перенапруги. Використання ж людини в суспільному виробництві "згідно з його природними нахилами" робить працю привабливою. Люди знаходять радість праці.

  Кампанелла ясно усвідомлював, що в умовах, коли ліквідована приватна власність і споживання організоване на комуністичних початках, питання про те, хто стане виконувати найнепривабливіші і брудні роботи, сам по собі не зникне. Думка Мора про використання праці невільників не здавалася йому доцільною. Втілення в життя принципу "кожний працює згідно зі своєю природою" багато чого вирішувало, але не всі. Виховання підростаючого покоління в дусі трудової дисципліни і покарання недбайливих проблем теж не вирішувало. Опір - на моральні фактори.

  Існує в соляріїв і поділ праці, насамперед зв'язаний з біологічними особливостями людей. Хоча жінки виховуються і навчаються нарівні з чоловіками, вони звільняються від особливо важких видів робіт.

  У суспільстві, врятованому від експлуатації, вільна праця, що відповідає природним нахилам людини, не тільки служить самовираженню особистості, але і є оплотом збереження індивідуальності.