30-х років політичній економії в Україні ни" />

Історія економіки

Схожі статті :

Популярні записи

 • Основні напрямки розробки проблем економічної теорії

  В українській економічній літературі 60-70 рр. ХХ ст."

  30-х років політичній економії в Україні нищівного удару завдав Сталін. Після конференції аграрників-марксистів почались переслідування та знищення всіх економістів, які мали власну принципову позицію.

  Відродження економічної думки України починається тільки у 60-ті р. р.

  В цей час виходять з друку праці І. Лукінова, Ю. Пахомова, В. Корнієнка, І. Ястремського, які пропонують зміну підходів до визначення ролі політичної економії в соціально-економічних перетвореннях.

  З"являються фундаментальні праці щодо проблем розвитку економічного механізму, таких як проблеми народного господарського планування (О. Петров, Л. Горелік, П. Першин та ін.).

  Був сформований новий категоріальний апарат і відображений у працях економістів: Ю. Пахомова, А. Чухно, С. Дзюбика, В. Логвиненка, Ю. Палкіна, М. Панченка, А. Покритана, М. Черненка, В. Черняка, І. Ястремського та ін.

  Розвиток економічної теорії у період 60-70 рр. перебував під впливом партійних настанов та ідеологічних догм.

  У 70-х роках економісти у своїх працях наголошували на переростання соціалізму у комунізм. Удругій половині 70-х років розпочався критичній аналіз "розвинутого соціалізму".

  На початку розглядуваних років і дещо пізніше у центрі українських політекономіків було дослідження предмету та методу політичної економії.

  На відміну від авторів, які при визначені предмету політекономії за основу брали загальні положення К. Маркса, Ф. Енгельса та В. І.Леніна (Предметом політичної економії є виробничі відносини та закони, що управляють виробництвом, розподілом, обміном матеріальних благ у суспільстві). Ю. Пахомов, А. Чухно, М. Черненко щодо визначення предмету політичної економії зробили новий теоретико-методологічний підхід -"Політична економія вивчає виробничі відносини не лише в тісній взаємодії з виробничими відносинами але й із надбудовою", у праці "Методологічні проблеми політекономії соціалізму".

  З’являються праці, щодо проблем розвитку економічного механізму, теоретичних підходів до використання ринкових форм за умов соціалізму.

  У творах Ю. Пахомова, В. Черняка, А. Чухна, В. Логвиненка, С. Мочерного з"являються дослідження проблем соціалістичної власності.