Історія економіки

Схожі статті :

Популярні записи

 • Кембріджська економічна школа

  У 90-х роках ХIХ ст. в Англії сформувалася так звана кембріджська економічна школа, засновником якої був Альфред Маршал (1842-1924).Ця школа за своїм впливом на економічну думку не поступалася австрійській і започаткувала так званий неокласичний напрям. Навукові заслуги Маршала в царині єкономіки на Заході іноді навіть порівнювали з відкриттями Коперника в астрономії.

  Автор відомої праці "Принципи політичної економії".Саме він ввів у вживання такий термін як "єкономікс"підкресливши тим самим своє розуміння предмету єкономічної науки.

  На його думку цей термін повніше відображує предмет дослідження. Економічна наука досліджує економічні аспекти і умови суспільного життя, спонукальні мотиви економічної діяльності. Будучи наукою лише прикладною вона не може ігнорувати питання практики, але питання економічної політики не є її предметом. Економічне життя повинне розглядатись без політичних впливів, без державного втручання

  Істини, розроблені класиками,"будуть зберігати своє значееня, поки існує світ",визнавав Маршал. Але багато з положень, потребують уточнення і більш повного усвідомлення з урахуванням змінившихся умов.

  Серед економістів йшли дискусії навколо того, що є джерелом вартості – затрати праці, корисність, виробничі фактори? Маршал перевів спори в іншу плошину, прийшовши до висновку, що не треба шукати джерело цінності, а досліджувати фактори, які визначають ціни, їх рівень, динаміку.

  Концепція Маршала виявилася свого роду компромісом між різними напрямками економічної науки. Основна ідея, висунута їм полягає в переключенні зусиль з теоретичних суперечок навколо вартості вивчення проблем взаємодії попиту та пропозиції як сил, визначаючих процеси, які відбуіаються на ринку.

  Маршал глибоко проаналізував, як складаються і взаємодіють попит і пропозиція, ввів нові категорії і поняття, запропонував "компромісну" теорію вартості. Економічна наука вивчає не тільки природу багатства, а й головним чином мотиви, які породжують, господарську діяльність. Гроші вимірюють інтенсивність стимулів, які спонукають людину до дії, прийняття рішення. Аналіз поведінки індивидів покладений в основу "Принципів політичної еконогмії".

  "Принципів політичної еконогмії" заложили основу неокласичній теорії. Увага автора зконцентрована на аналізі діяльності конкретного господарського механізму. Механізм рикової економіки досліджується перш за все на мікро рівні, а потім – на макрорівні.